Mẫu 03.01

1. Tiếp nhận Hồ sơ
Lĩnh vực: 
03. Lĩnh vực lao động việc làm
Tên thủ tục HC: 
03.01 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Giấy tờ kèm theo: 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động.
+ Sơ yếu lý lịch của người mới được giao nhiệm vụ lãnh đạo điều hành hoạt động cho thuê lại lao động.
+ Các thành phần hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 8 của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết: không quy định

3. Thông tin chi tiết hồ sơ
Thông tin chi tiết hồ sơ:: 

Quá trình xử lý
Ngày thángTrạng thái cũTrạng thái mớiBởiBài bình luận
26-02-2013 09 giờ(Tạo)*1. Đang cập nhật (1 cửa)*admin
*State is no longer available.