Mẫu 03.02

1. Tiếp nhận Hồ sơ
Lĩnh vực: 
03. Lĩnh vực lao động việc làm
Tên thủ tục HC: 
03.02 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp
Giấy tờ kèm theo: 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
01 bộ gồm công văn đề nghị và bản nội quy lao động của doanh nghiệp
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định

3. Thông tin chi tiết hồ sơ
Thông tin chi tiết hồ sơ:: 

Quá trình xử lý
Ngày thángTrạng thái cũTrạng thái mớiBởiBài bình luận
26-02-2013 09 giờ(Tạo)*1. Đang cập nhật (1 cửa)*admin
*State is no longer available.