This clone will not be saved to the database until you submit.
Giấy tờ kèm theo: 

* Thành phần, số lượng hồ sơ:
01 bộ gồm công văn đề nghị và bản nội quy lao động của doanh nghiệp
d) Thời hạn giải quyết: Không quy định

Thông tin chi tiết hồ sơ:: 
Tên thủ tục HC: 
03.02 Đăng ký Nội quy lao động của doanh nghiệp
Lĩnh vực: 
03. Lĩnh vực lao động việc làm
1. Tiếp nhận Hồ sơ
File gắn kèm theo: Thứ tự
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
Maximum file size: 30 MB
Allowed extensions: doc pdf xls docx xlsx odt zip rar
CAPTCHA
Đây là thông tin nâng cao bảo mật, Hãy nhập lại thông tin bạn nhìn thấy trên ảnh
13 + 6 =
Tính các phép tính đơn giản này và nhập kết quả vào. Ví dụ: cho 1+3, hãy nhập 4.